Objawy dysleksji

U dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i częściowo wczesnoszkolnym nie można jeszcze zdiagnozować dysleksji rozwojowej. Można jednak zaobserwować pewne symptomy, które w przyszłości mogą pojawić się w postaci specyficznych trudności w uczeniu się:

  • pomijanie w rozwoju dziecka raczkowania;
  • opóźniony rozwój mowy;
  • obniżona sprawność ruchowa – duża motoryka (trudności z utrzymaniem równowagi, niechęć do zabaw ruchowych, kłopoty z łapaniem piłki, jazdą na rowerze) i mała motoryka (niechęć do zapinania guzików, sznurowania butów, używania nożyczek, sztućców);
  • słaba koordynacja wzrokowo – ruchowa (niechętnie bawi się klockami, puzzlami, nie potrafi układać według wzoru tworząc tylko własne kompozycje, niechętnie rysuje);
  • opóźniony rozwój lateralizacji – na zmianę używa prawej i lewej ręki, trudności w określaniu stron: prawa – lewa;
  • zaburzenia spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej – trudności w rysowaniu szlaczków, figur geometrycznych;
  • trudności w różnicowaniu głosek podobnych dźwiękowo;
  • problemy z zapamiętywaniem krótkich wierszyków, piosenek, dni tygodnia, miesięcy.

Comments are closed.